Η πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, όλα τα στάδια της οποίας εξελίσσονται στις άρτια εξοπλισμένες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας, συνολικής στεγασμένης έκτασης 3.800 τ.μ., εγγυάται την απόλυτη αξιοπιστία των προϊόντων και τη βέλτιστη σχέση τιμής και ποιότητας.

  Στην εταιρεία λειτουργούν:

 • Τμήμα pre press, το οποίο παρέχει υποστήριξη στον τομέα του δημιουργικού σχεδιασμού και της υλοποίησης των εξειδικευμένων εικαστικών και λειτουργικών προδιαγραφών των προϊόντων.
 • Τμήμα παραγωγής, στο οποίο διεκπεραιώνεται η κατασκευή των προϊόντων και όλες οι απαραίτητες εργασίες: εκτύπωση, επικαλυπτικές εργασίες, κοπή και πίκμανση, κολλήσεις, κατασκευή παραθύρων.
 • Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, το οποίο διασφαλίζει την καλή επικοινωνία και την αποτελεσματική υλοποίηση των επιθυμιών και των αναγκών των πελατών μας.
 • Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για τη διασφάλιση του συνεχούς εκσυγχρονισμού των υποδομών αλλά και τον εναρμονισμό της παραγωγής μας με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα.
 • Οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Τα στελέχη της εταιρείας μας παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της κυτιοποιίας και των χάρτινων συσκευασιών, ενημερώνονται για τα νέα δεδομένα και υιοθετούν τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς. Πρωταρχικός στόχος όλων όσων εργαζόμαστε στην allbox είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, ο συνεχής εκσυγχρονισμός των υποδομών και ο εμπλουτισμός των προϊόντων.
Ο σημαντικότερος, όμως, στόχος μάς είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων όλων αυτών που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.
H έρευνα και η ανάπτυξη νέων προϊόντων αποτελεί βασικό στοιχείο για την στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας μας. Οι ειδικοί συνεργάτες μας για κάθε κλάδο εφαρμογών επισημαίνουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε αγοράς και συντονίζουν τα σχετικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Οι τεχνολογικές εξελίξεις παρακολουθούνται μέσω της διατήρησης σταθερών σχέσεων συνεργασίας με προμηθευτές και πελάτες, οι οποίοι κατέχουν ηγετική θέση σε κάθε τομέα της αγοράς.
Παράγουμε πιλοτικά προϊόντα η αξιολόγηση των οποίων διενεργείται και από τους ίδιους τους πελάτες/συνεργάτες μας ώστε να διασφαλίζεται η άριστη συμπεριφορά και λειτουργικότητα τους. Μία έμπειρη ομάδα συνεργατών αποτελούμενη από εξειδικευμένους σχεδιαστές και τεχνικούς εργάζεται με αφοσίωση για την εξασφάλιση της έγκαιρης και επιτυχούς ανάπτυξης νέων προϊόντων καθώς και της βελτίωσης των υφιστάμενων προϊόντων με τελικό στόχο πάντα την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

  Οι άξονες έρευνας επικεντρώνονται ως εξής:

 • Βελτίωση ποιότητας, υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων.
 • Νέα προϊόντα.
 • Λειτουργικότερες συσκευασίες.
 • Ορθολογικότερη παραγωγή προϊόντων.
 • Βελτίωση οικονομικών μεγεθών.


Ισολογισμός Εταιρείας: Download