Συσκευασία δώρου για την εταιρία Pandora Designs, η οποία εδρεύει στην Αυστραλία
και έχει ως αντικείμενο την οργάνωση γάμων και βαπτίσεων καθώς και προϊόντα για τη διακόσμησή τους.