Νέα συσκευασία για τα φαρμακευτικά προϊόντα “Propol” καθώς και display για τα σημεία πώλησης.