Μια μεγάλη οικογένεια ειδικών συσκευασιών που προσαρμόζεται απόλυτα, τόσο στο μέγεθος, όσο και στη σωστή θερμοκρασία που επιβάλλεται να διατηρείται σταθερή κατά τη μεταφορά τους.


Image description or alternate text.


Image description or alternate text.

Image description or alternate text.


Image description or alternate text.

Image description or alternate text.


Image description or alternate text.

Image description or alternate text.